Przejdź do zawartości Przejdź do Menu głównego Go to English version Przejdź do Stopki strony

IDN (FAQ)

Skrót IDN (ang. Internationalized Domain Name) określa domenę internetową, w której użyte są diakrytyczne znaki narodowe, charakterystyczne dla danego języka, np. dla języka polskiego będą to następujące znaki:
ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ż, ź.

Gdy wpiszemy w pasku adresu przeglądarki nazwę domeny zawierającą choćby jeden znak inny niż ASCII, wówczas przeglądarka (wyłącznie taka, która rozpoznaje domeny IDN) za pomocą specjalnego algorytmu (RFC 3490) przekoduje nam nazwę domeny do postaci ASCII, przechowywanej w zasobach DNS.

Tak, ale sposób jej obsługi/działania będzie zależny od oprogramowania, tzn. czy dane oprogramowanie potrafi obsługiwać domeny IDN, czy nie. Oprogramowanie, które nie rozpoznaje domen IDN, będzie obsługiwało tylko postać ASCII twojej domeny (czyli z prefiksem "xn--").

Unikod (ang. unicode) jest nowoczesnym sposobem kodowania obejmującym znaki używane na całym świecie (np.: polskie ogonki, hieroglify, cyrylicę), symbole muzyczne, techniczne, fonetyczne itp. Unikod przypisuje każdemu znakowi unikalny numer (kod numeryczny, ang. code point), niezależny od używanego systemu operacyjnego, programu czy języka. Ważną cechą unikodu jest to, że pierwszych 128 znaków odpowiada kodom ASCII (zakres 00..7F). Więcej informacji o Unikodzie można znaleźć na stronie www.unicode.org.

ASCII (ang. American Standard Code for Information Interchange) to system kodowania znaków za pomocą cyfr. W tablicy znaków ASCII zebrane są znaki alfanumeryczne i przyporządkowane im kody liczbowe. Istnieją dwa rodzaje kodów ASCII: 7-bitowy (128 znaków), oraz 8-bitowy (256 znaków, za pomocą którego można zdefiniować np. polskie znaki narodowe)

Aby przetłumaczyć domenę skorzystaj z udostępnionego przez nas Tłumacza IDN/ASCII.

NASK umożliwia rejestrację domen z prefiksem "xn--", których postać unikodowa zawiera znaki pochodzące wyłącznie z jednego z zestawów zdefiniowanych znaków narodowych. Mieszanie znaków pochodzących z różnych zestawów jest niedozwolone.

NASK utrzymuje na swoim głównym serwerze tylko delegacje domen z prefiksem "xn--". NASK nie świadczy usługi przekodowywania domen IDN i nie bierze odpowiedzialności za ich prawidłowe działanie w aplikacjach użytkownika. Przekodowywanie domen IDN z jednej postaci do drugiej odbywa się całkowicie po stronie aplikacji użytkownika.

W bazie WHOIS będzie widoczna wyłącznie postać ASCII domeny.

Pytania dotyczące opłat kieruj bezpośrednio do rejestratora, za pośrednictwem którego chcesz zarejestrować domenę IDN. Uwaga! Opłata roczna za nazwę IDN zarejestrowaną w domenie .gov.pl wynosi 150 zł netto.

Pytania o procedurę zmiany delegacji kieruj bezpośrednio do rejestratora domeny. Uwaga! Jeżeli masz nazwę IDN zarejestrowaną w domenie .gov.pl, postępuj zgodnie z instrukcją zamieszczoną na tej stronie.

Jeżeli twoje oprogramowanie nie obsługuje domen IDN, zainstaluj specjalny program - wtyczkę (ang. plug-in), który poszerzy jego funkcjonalność o obsługę domen IDN lub zainstaluj jego nowszą wersję. Wszelkie pytania dotyczące tego, czy dane oprogramowanie wspiera IDN kieruj do jego dostawcy.