Modyfikacja wniosku rejestracyjnego

Modyfikacja oferty

Aby zmodyfikować ofertę, wykonaj następujące czynności:

  1. Wpisz poniżej nazwę domeny i numer ID oferty i kliknij przycisk "edytuj zgłoszenie".
  2. Odbierz wiadomość wysłaną na adres e-mail podany w ofercie.
  3. Postępuj zgodnie z instrukcją otrzymaną w wiadomości.


 

Jakie dane można zmodyfikować?

  • nazwę oferenta
  • imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania oferenta
  • adres oferenta (w tym adres korespondencyjny)
  • NIP, REGON
  • numer telefonu

Uwaga!

Modyfikacja następujących danych nie jest możliwa:

  • nazwa domeny
  • adres e-mail

Czy ofertę mogę modyfikować wielokrotnie?

Tak, ale kolejną modyfikację możesz zainicjować dopiero po zakończeniu bądź wygaśnięciu poprzedniej. Żądanie modyfikacji aktywne jest 24 godziny.