Przejdź do zawartości Przejdź do Menu głównego Go to English version Przejdź do Stopki strony

.pl Registry Lock (FAQ)

U twojego rejestratora, o ile zadeklarował, że będzie świadczył tę usługę.

.pl Registry Lock działa od momentu jego aktywacji do momentu jego dezaktywacji. W obu przypadkach otrzymasz wiadomość z Rejestru domeny .pl na adres e-mail, który przekazałeś nam do kontaktu poprzez swojego rejestratora.

NASK nie pobiera od ciebie żadnych opłat. Zapytaj swojego rejestratora o jego cennik dotyczący .pl Registry Lock.

O tym, aby twoje dane przechowywane w Rejestrze domeny .pl były zawsze aktualne i kompletne. Jest to nie tylko twoje prawo, ale i obowiązek.

Pamiętaj też, że .pl Registry Lock blokuje możliwość aktualizacji danych abonenta i domeny, np. danych adresowych czy zmianę delegacji domeny. Aby tego dokonać, będziesz musiał najpierw zlecić swojemu rejestratorowi dezaktywowanie .pl Registry Lock. Ponowne jego aktywowanie jest możliwe, zgodnie z warunkami i cennikami stosowanymi przez twojego rejestratora.

Nie. Zmiana danych wymaga dezaktywacji .pl Registry Lock – niezależnie od tego, czy jest to zmiana obowiązkowa (np. zmiana adresu, siedziby, nazwiska lub firmy), czy zmiana wynikająca z twojej potrzeby (np. zmiana delegacji domeny).

W razie konieczności zmiany danych abonenta zablokowanych przez .pl Registry Lock, niezbędna jest jego dezaktywacja. Obowiązek ten spoczywa na tobie jako abonencie domeny .pl, a potrzebę taką zgłaszasz swojemu rejestratorowi. Dotyczy to wszystkich sytuacji związanych ze zmianą danych, niezależnie od tego, czy jest obowiązkowa (np. zmiana twojego adresu lub innych danych kontaktowych, zmiana nazwiska lub firmy), czy też wynika jedynie z twojej woli (np. chcesz zmienić delegację swojej domeny). Dezaktywację trzeba wykonać także, gdy będziesz chciał dokonać transferu obsługi twojej domeny do innego rejestratora.

Pamiętaj, że dbanie o poprawność i aktualność twoich danych przechowywanych w Rejestrze domeny .pl jest twoim obowiązkiem.

Tak, ale tylko w wyjątkowych sytuacjach, np. prawomocny wyrok sądowy, niewywiązanie się z obowiązku aktualizacji danych. Zasadą jest to, że przy założeniu i zdjęciu blokady .pl Registry Lock twój rejestrator nie działa bez twojej inicjatywy.

Każdy rejestrator stosuje własne procedury weryfikacyjne. Skontaktuj się z nim, aby wyjaśnić na jakim etapie znajduje się twoje zlecenie.

W takiej sytuacji powinieneś niezwłocznie skontaktować się ze swoim rejestratorem.

Tak. Dzięki .pl Registry Lock skorzystanie z kodu autoryzującego (tzw. authinfo) w celu transferu obsługi domeny do innego rejestratora nie będzie możliwe.

Blokada istotnie ogranicza ryzyko usunięcia domeny, jednak nie dotyczy to działań takich jak rozwiązanie umowy w wyniku nieopłacenia domeny za kolejny okres rozliczeniowy, prawomocnego rozstrzygnięcia sądowego czy naruszenia postanowień Regulaminu nazw domeny .pl. W takich sytuacjach może nastąpić usunięcie domeny.

W takiej sytuacji .pl Registry Lock dla twojej domeny zostanie automatycznie dezaktywowany. Konieczne będzie jak najszybsze wskazanie przez ciebie nowego rejestratora, zgodnie z procedurą transferu z viNASK. Jeżeli wybierzesz nowego rejestratora obsługującego .pl Registry Lock, będziesz mógł ponownie zabezpieczyć w ten sposób swoją domenę.

W tym celu musisz, jeszcze przed aktywacją .pl Registry Lock, ustalić delegację swojej domeny na serwery nazw w niej utworzone, np. dla twojej domeny „registrylock.pl” wskazujesz serwery nazw: „ns1.registrylock.pl” i „ns2.registrylock.pl”. Wskazując serwery nazw, np.: „ns1.registry-lock.pl” i „ns1.registry-lock.pl”, nie zrealizujesz tego celu.

Aktywacja i dezaktywacja .pl Registry Lock nie wpływa na możliwość zgłoszenia sporu dotyczącego domeny.