Przejdź do zawartości Przejdź do Menu głównego Go to English version Przejdź do Stopki strony

Historia

O Rejestrze Domeny .pl

NASK prowadzi Rejestr domeny krajowej .pl i umożliwia rejestrację nazw w domenie .pl i w szeregu domen funkcjonalnych i regionalnych. Rejestracja odbywa się za pośrednictwem rejestratorów, którzy przystąpili do stworzonego przez NASK w grudniu 2002 roku Programu Partnerskiego.

W 2003 roku NASK jako jeden z pierwszych rejestrów udostępnił w pełni automatyczny system Registry, oparty o zmodyfikowany protokół EPP.

W lipcu 2013 roku NASK przejął obsługę domeny .gov.pl od Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN. Rejestracja nazw w domenie .gov.pl dostępna jest wyłącznie dla podmiotów do tego uprawnionych i odbywa się bezpośrednio w NASK.

NASK jest aktywnym członkiem organizacji CENTR (Council of European National Top-Level Domain Registries), ściśle współpracuje z organizacją koordynującą funkcjonowanie światowego Internetu ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) oraz organizacją ccNSO (the country code Names Supporting Organisation), zrzeszającą w ramach ICANN rejestry krajowe.

Kalendarium najważniejszych wydarzeń związanych z funkcjonowaniem Rejestru domeny .pl:

1990
Lipiec
ustanowienie domeny krajowej (ang. ccTLD-country code Top Level Domain) .pl
1991
pierwsze działające domeny: fuw.edu.pl, astrouw.edu.pl, camk.edu.pl, uw.edu.pl, uj.edu.pl, cyf-kr.edu.pl
1992
Styczeń objęcie funkcji Rejestru domeny .pl przez Zespół Koordynacyjny NASK, działający w ramach Uniwersytetu Warszawskiego
1993
Grudzień utworzenie NASK jednostki badawczo- rozwojowej; NASK przejmuje wszystkie zobowiązania Zespołu Koordynacyjnego
1996
Styczeń wprowadzenie jednorazowych opłat za rejestrację i utrzymywanie domen
1999
Styczeń wprowadzenie opłat rocznych za obsługę administracyjną i techniczną domen
2000
Grudzień wprowadzenie elektronicznego systemu rezerwacji i rejestracji nazw w domenie .pl
2002
Styczeń wprowadzenie Programu Partnerskiego
2003
Styczeń utworzenie przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) pierwszego w Polsce sądu arbitrażowego rozstrzygającego spory dotyczące nazw zarejestrowanych w domenie .pl Marzec uruchomienie Registry - systemu automatycznej rejestracji i obsługi nazw w domenie .pl z wykorzystaniem protokołu EPP Wrzesień wprowadzenie możliwości rejestracji domen ze znakami narodowymi, czyli tzw. domen IDN; NASK jest pierwszym rejestrem w Europie i jednym z pierwszych na świecie, który wprowadził taką możliwość
2004
Marzec otrzymanie certyfikatu zgodności z normą ISO 9001; NASK jest pierwszym rejestrem domen internetowych, który otrzymał taki certyfikat Czerwiec wprowadzenie usługi opcji na rejestrację nazw w domenie .pl
2008
Styczeń wprowadzenie dynamicznej aktualizacji stref (co 15 minut) Maj 1 milion nazw w domenie krajowej .pl, rozpoczęcie publikowania listy domen usuniętych z DNS
2009
Wrzesień uruchomienie w Registry modelu rozliczeń pre-paid
2011
Styczeń 2 miliony nazw w domenie krajowej .pl Grudzień udostępnienie domen zarządzanych przez NASK w formie zabezpieczonej protokołem DNSSEC
2012
Czerwiec umożliwienie abonentom nazw domeny .pl zabezpieczania swoich stref protokołem DNSSEC
2013
Lipiec przejęcie obsługi domeny .gov.pl od Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN
2014
Czerwiec udostępnienie domeny .gov.pl w formie zabezpieczonej protokołem DNSSEC
2015
Czerwiec wstrzymanie rejestracji nazw domeny .pl bezpośrednio w NASK
2016
Grudzień zakończenie bezpośredniej obsługi abonentów nazw domeny .pl
2017
Marzec 100% abonentów rejestru domeny .pl obsługiwanych jest w modelu Rejestr-Rejestrator Listopad otrzymanie przez NASK certyfikatu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, zgodnego z wymaganiami normy ISO/IEC 27001:2013; certyfikat obejmuje także procesy obsługiwane w rejestrze domeny .pl
2018
Lipiec nowa strona www.dns.pl
2019
Marzec uruchomienie usługi .pl Registry Lock
2020
Luty wycofanie usługi rezerwacji nazw w domenie .pl Marzec wdrożenie nowego systemu odpowiedzialnego za zabezpieczenie stref .pl protokołem DNSSSEC
2022
Październik zmiana cennika dla rejestratorów Grudzień 20-lecie Programu Partnerskiego NASK
2023
Styczeń zmiana Regulaminu nazw w domenie .gov.pl
2024
Lipiec nowa strona www.dns.pl