Przejdź do zawartości Przejdź do Menu głównego Go to English version Przejdź do Stopki strony

Jakość w NASK

Jesteśmy dumni z tego, że NASK jest pierwszym na świecie rejestrem domen internetowych, który wdrożył system zarządzania jakością, zgodny z wymaganiami normy ISO 9001. Od marca 2004 roku posiadamy stosowny certyfikat, wydany przez wiodącą światową instytucję certyfikującą - Bureau Veritas Certification (BVC).

System zarządzania jakością obejmuje wszystkie realizowane w NASK procesy związane z rejestracją i utrzymywaniem domen internetowych.

Konsekwentnie realizujemy politykę jakości w dziedzinie rejestracji i utrzymywania domen internetowych, która obliguje nas do uzyskania jak najwyższego poziomu satysfakcji klientów, ukierunkowania na osiągnięcie zerowego poziomu błędów oraz doskonalenia współpracy z Partnerami, będącymi strategicznymi klientami NASK.

Przyznany nam certyfikat jest niezależnym świadectwem, pokazującym naszym klientom, iż nasze działania opierają się na jednolitych zasadach. Do bezpośrednich i najbardziej zauważalnych korzyści wynikających z posiadania przez NASK certyfikowanego systemu należy zaliczyć przede wszystkim ciągłe usprawnianie istniejących procesów biznesowych, określenie wyraźnego zakresu odpowiedzialności i uprawnień dla pracowników, poprawę komunikacji wewnętrznej i w konsekwencji zmniejszenie liczby błędów i reklamacji. - potwierdza Paweł T. Goławski, pełniący w NASK funkcję Pełnomocnika ds. Jakości.

 

Certyfikat jakości