Przejdź do zawartości Przejdź do Menu głównego Go to English version Przejdź do Stopki strony

WHOIS (FAQ)

Gdzie mogę znaleźć informacje o zarejestrowanej domenie internetowej?

Informacje o domenach zarejestrowanych w NASK znajdziesz w bazie WHOIS.

Baza WHOIS dostępna jest:

  • na stronie http://www.dns.pl/whois
  • na serwerze usługi WHOIS uruchomionym na whois.dns.pl (port 43), z którego można skorzystać, używając standardowych narzędzi np. whois, jwhois.
Skąd pochodzą dane publikowane w bazie WHOIS ?

Z bazy danych NASK.

Czy w bazie WHOIS dostępne są informacje o nazwach zarejestrowanych w domenach innych niż .pl?

Nie. W naszej bazie WHOIS dostępne są wyłącznie informacje o nazwach zarejestrowanych w domenie .pl
oraz .gov.pl.

Co oznaczają komunikaty pojawiające się w bazie WHOIS?
  • Brak informacji o domenie w bazie Registry NASK - domena nie istnieje w bazie Registry NASK.

  • Oczekuje na rejestrację - domena w procesie rejestracji w następstwie realizacji opcji albo prawomocnego orzeczenia sądowego; w tym stanie może przebywać do 14 dni.

  • Po zakończeniu okresu rozliczeniowego - zakończył się opłacony okres rozliczeniowy; w tym stanie domena przebywa 30 dni.

  • Po rozwiązaniu umowy - umowa na utrzymanie domeny została rozwiązana; w tym stanie przebywa ona 5 dni.

  • Trwa postępowanie wyjaśniające - utrzymywanie domeny zostało wstrzymane do czasu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących współpracy z jej abonentem.

Co zrobić, gdy w bazie WHOIS dane abonenta domeny są nieaktualne ?

W spawie aktualizacji danych skontaktuj się z rejestratorem domeny.

Czy liczba zapytań bazy WHOIS jest limitowana?

Tak. Baza WHOIS jest chroniona przed jej systematycznym odpytywaniem w celu uzyskania danych adresowych, które mogą posłużyć do nadużyć.

Liczba zwracanych danych jest limitowana dla jednego adresu IP w przeciągu określonego czasu.

Administratorzy NASK mogą zablokować ręcznie dowolny adres IP, jeżeli wykryją jego podejrzane zachowanie.

Jakie są limity zapytań bazy WHOIS?

Limit zapytań do bazy WHOIS dla jednego adresu IP wynosi średnio 100 na dobę przez stronę WWW oraz 100 na porcie 43. Po przekroczeniu limitu, dane nie są zwracane i należy poczekać w celu uzyskania kredytów na kolejne zapytania. Kredyt na każde kolejne zapytanie pojawia się co około 15 minut.

Nie odpytałem bazy WHOIS 100 razy, a otrzymuję informację o przekroczeniu limitu. Dlaczego tak się dzieje?

Powyższy problem może występować w następujących przypadkach:

  • W przeglądarce masz ustawione korzystanie z serwera proxy i twoje zapytania do bazy WHOIS wyglądają tak, jakby pochodziły od proxy, a nie od ciebie. Limit zapytań jest dzielony na wszystkie osoby korzystające z danego serwera proxy. Aby ominąć ten problem, wyłącz korzystanie z serwera proxy w swojej przeglądarce. W przypadku tzw. „transparent proxy” pomóc może jedynie twój administrator.
  • W twojej firmie używany jest NAT (Network Address Translation). Usługa ta umożliwia m.in. ukrycie wielu komputerów pod jednym adresem IP. W takim przypadku skontaktuj się ze swoim administratorem, który powinien pomóc rozwiązać problem.
Czy liczba zapytań przeglądarki domen jest limitowana?

Tak. Limit wynosi 60 zapytań na godzinę. Po przekroczeniu limitu dane nie są zwracane i należy poczekać w celu uzyskania kredytów na kolejne zapytania. Kredyt na każde kolejne zapytanie pojawia się co minutę.

Czy istnieją jeszcze inne ograniczenia dostępności do bazy WHOIS?

Tak, są to opóźnienia odpowiedzi w przypadku zbyt intensywnego korzystania z bazy. Jeżeli między kolejnymi zapytaniami nie upłynie dziesięć sekund, odpowiedź zostanie udzielona z wyznaczonym przez system opóźnieniem.

Dlaczego dane abonentów domen publikowane są w bazie WHOIS?

Dane te publikowane są, by zapewnić należyte poszanowanie praw użytkowników Internetu, właścicieli znaków towarowych, praw autorskich i innych dóbr prawnie chronionych. Zgodnie z przepisami prawa o ochronie danych osobowych, nie są publikowane dane abonentów będących osobami fizycznymi.

Czy mogę uzyskać dane abonenta domeny .pl, które są w bazie WHOIS określone jako niedostępne?

Tak. NASK może udostępnić dane w szczególnych przypadkach, jeśli wykażesz stosowną podstawę prawną. Wniosek o udostępnienie danych osobowych (PDF).