Przejdź do zawartości Przejdź do Menu głównego Go to English version Przejdź do Stopki strony

WHOIS (FAQ)


Informacje o nazwach zarejestrowanych w prowadzonym przez NASK Rejestrze domeny .pl znajdziesz:
 • w bazie WHOIS na stronie https://dns.pl/whois,
 • na serwerze usługi WHOIS (TCP port 43), podając whois.dns.pl jako adres usługi; można z niego skorzystać, używając standardowych narzędzi (np. whois, jwhois) lub własnych narzędzi zgodnych ze specyfikacją https://tools.ietf.org/html/rfc3912.
Z bazy danych prowadzonego przez NASK Rejestru domeny .pl. Nie udostępniamy publicznie możliwości integracji z usługą WHOIS udostępniającą poszerzony zakres danych (taki jak w bazie WHOIS na stronie https://www.dns.pl/whois). Możliwość integracji zastrzeżona jest dla firm, które przystąpiły do Programu Partnerskiego NASK. Nie. W naszej bazie WHOIS dostępne są wyłącznie informacje o nazwach zarejestrowanych w domenie .pl (w tym również w domenach: .gov.pl, regionalnych i funkcjonalnych obsługiwanych przez NASK). Brak informacji o domenie w bazie Registry NASK
 • domena nie istnieje w bazie Registry NASK.
Oczekuje na rejestrację
 • domena w procesie rejestracji w następstwie realizacji opcji albo prawomocnego orzeczenia sądowego,
 • w tym stanie przebywa ona do 14 dni.
Po zakończeniu okresu rozliczeniowego
 • zakończył się opłacony okres rozliczeniowy
 • w tym stanie domena przebywa do 30 dni.
Po rozwiązaniu umowy
 • umowa na utrzymanie domeny została rozwiązana,
 • w tym stanie domena przebywa 5 dni.
Trwa postępowanie wyjaśniające [REGISTERED, ze statusem clientHold/serverHold]
 • utrzymywanie domeny zostało wstrzymane do czasu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących współpracy z jej abonentem, np. w przypadku zaległości płatniczych u rejestratora, braku aktualizacji danych abonenta (pomimo wezwania), wykorzystywania domeny do celów zagrażających bezpieczeństwu sieci.
W sprawie aktualizacji danych skontaktuj się z rejestratorem domeny. Tak. Baza WHOIS jest chroniona przed jej wielokrotnym odpytywaniem w celu uzyskania danych, które mogłyby później być wykorzystane do nadużyć.

Liczba zwracanych odpowiedzi na zapytania WHOIS jest ograniczona - dla konkretnego adresu IP w określonej jednostce czasu.

Administratorzy Rejestru domeny .pl mogą całkowicie zablokować komunikację z adresem IP, jeżeli wykryją podejrzane zachowanie (np. próby masowego wysyłania zapytań).
Limit dla jednego adresu IP wynosi po 100 zapytań na dobę przez stronę WWW i na porcie 43. Po przekroczeniu limitu, dane nie są zwracane i należy poczekać w celu uzyskania "kredytów" na kolejne zapytania. "Kredyt" na każde kolejne zapytanie pojawia się co około 15 minut. Powyższy problem może występować w następujących przypadkach:
 • W przeglądarce masz ustawione korzystanie z serwera proxy i twoje zapytania przychodzą do nas z adresu IP serwera proxy, a nie od ciebie. Limit zapytań jest wtedy wspólny dla wszystkich osób korzystających z danego serwera proxy. Aby ominąć ten problem, wyłącz korzystanie z serwera proxy w swojej przeglądarce. W przypadku tzw. „transparent proxy” pomóc może jedynie administrator twojej sieci.
 • W twojej firmie lub sieci osiedlowej używany jest NAT (Network Address Translation). Usługa ta umożliwia m.in. ukrycie wielu komputerów pod jednym adresem IP. W takim przypadku skontaktuj się ze swoim administratorem, który powinien pomóc rozwiązać problem.
Tak. Limit wynosi 60 zapytań na godzinę. Po przekroczeniu limitu dane nie są zwracane i należy poczekać w celu uzyskania "kredytów" na kolejne zapytania. "Kredyt" na każde kolejne zapytanie pojawia się co minutę. Pytania o procedurę transferu kieruj bezpośrednio do rejestratora, do którego chcesz przenieść obsługę domeny. Tak. Wprowadzamy celowe opóźnienie odpowiedzi w przypadku intensywnego korzystania z bazy. Jeżeli między kolejnymi zapytaniami nie upłynie dziesięć sekund, odpowiedź zostanie udzielona z dodanym przez nasz system opóźnieniem. Dane te publikowane są, by zapewnić należyte poszanowanie praw użytkowników Internetu, właścicieli znaków towarowych, praw autorskich i innych dóbr prawnie chronionych. Zgodnie z przepisami prawa o ochronie danych osobowych, nie są publikowane dane abonentów będących osobami fizycznymi. Tak. W szczególnych przypadkach NASK może ujawnić takie dane, jeżeli zostanie wykazany interes prawny, uzasadniający taką konieczność. Zasady udostępniania tych danych określone są w naszej Polityce prywatności. Wniosek o ujawnienie danych powinien wpłynąć w formie pisemnej. Możesz skorzystać z gotowego formularza (PDF).