Przejdź do zawartości Przejdź do Menu głównego Go to English version Przejdź do Stopki strony

Bezpieczeństwo informacji

W NASK, podobnie jak do jakości świadczonych usług, dużą wagę przykładamy do bezpieczeństwa informacji. W listopadzie 2017 roku otrzymaliśmy certyfikat systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, zgodny z wymaganiami normy ISO/EIC 27001:2017.

Przyznanie certyfikatu poprzedzone było audytem przeprowadzonym przez niezależną jednostkę certyfikującą. Audytorzy uznali, że naszą mocną stroną jest wysoki poziom zarządzania infrastrukturą sieciową i serwerową oraz wysoki poziom rozwiązań technicznych w obszarze bezpieczeństwa teleinformatycznego. Ponadto stwierdzili, że dysponujemy rezerwą zasobów, które pozwolą utrzymać prawidłowe działanie systemów w przypadku awarii. Odpowiednie jest też wsparcie prawne dla wszystkich usług i procesów, w których istotne jest bezpieczeństwo informacji.

System zarządzania bezpieczeństwem informacji w NASK obejmuje wybrane procesy w Dziale Domen, NC Cyber i utrzymania Węzła Transgranicznego eID.

Obecnie konsekwentnie realizujemy politykę bezpieczeństwa, która obliguje nas do minimalizacji ryzyka w zakresie bezpieczeństwa informacji i niezwłocznego reagowania na incydenty z nim związane.


certyfikat 27001