Przejdź do zawartości Przejdź do Menu głównego Przejdź do Stopki strony

.pl Registry Lock wprowadzenie

Co to jest .pl Registry Lock?

.pl Registry Lock to usługa z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa w Internecie polegająca na zablokowaniu aktualnych danych związanych z domeną w głównym Rejestrze domeny .pl, czyli w centralnym dla polskich domen miejscu. .pl Registry Lock może być ci oferowany tylko przez rejestratorów domeny .pl, którzy współpracują w tym zakresie z NASK.

Rozwiązanie jest skierowane w szczególności do tych, którym zależy na jak największym zabezpieczeniu autentyczności i ciągłości działania powiązanych z domenami usług - swoich serwisów, sklepów, czy platform internetowych, a także firmowych adresów e-mail. Może ono w szczególności zainteresować tych, którzy chcą ograniczyć ryzyko nieautoryzowanych lub zaskakujących zmian dotyczących ich domeny.

 

Co blokuje .pl Registry Lock?

.pl Registry Lock blokuje w Rejestrze domeny .pl działania, takie jak:

  • usunięcie opłaconej domeny
  • zmiana danych abonenta domeny
  • zmiana abonenta domeny
  • możliwość transferu obsługi do innego rejestratora
  • możliwość zmiany delegacji domeny
  • możliwość usunięcia i zmiany IP serwera nazw utworzonego w blokowanej domenie – o ile występuje w jej delegacji. 

Blokada uniemożliwia wykonanie powyższych czynności, ale w każdej chwili możesz zlecić swojemu rejestratorowi jej zdjęcie. Aktywacja .pl Registry Lock nie wpływa na prawa i obowiązki abonenta nazwy domeny .pl (np. nadal jesteś zobowiązany aktualizować swoje dane, uiszczać rejestratorowi należne opłaty,  możesz żądać wydania kodów authinfo).

logo_RL

.pl Registry Lock w NASK

.pl Registry Lock jest usługą specjalną. Aktywację i dezaktywację .pl Registry Lock w Rejestrze może zlecić nam tylko twój rejestrator. Załatwia on wszelkie formalności w Rejestrze domeny .pl, zarówno te związane z aktywowaniem blokady, jak i z jej dezaktywacją. Rejestr domeny .pl obsługuje tylko rejestratorów domeny .pl, z wykorzystaniem wieloetapowej procedury uwierzytelniającej, aby zapewnić jak najwyższe standardy bezpieczeństwa.

Informację o założeniu i zdjęciu .pl Registry Lock wyślemy na twój adres e-mail, przechowywany w głównym Rejestrze domeny .pl.
 

Jak wykupić i korzystać z .pl Registry Lock?

Usługę .pl Registry Lock możesz zamówić tylko u rejestratorów domeny .pl. Ich oferty mogą różnić się co do szczegółowych warunków, czy wysokości pobieranych opłat, więc pytania z tym związane kieruj bezpośrednio do rejestratorów, którzy chętnie przedstawią ci swoją ofertę. Jeżeli twój rejestrator nie oferuje .pl Registry Lock, a zależy ci na skorzystaniu z blokady, możesz rozważyć przeniesienie obsługi swojej domeny do rejestratora świadczącego tę usługę.

Blokada zakładana jest bezterminowo, ale jej zdjęcie jest konieczne w celu aktualizacji twoich danych (blokada nie zwalnia z tego obowiązku) lub wykonania innych operacji dotyczących domeny, takich jak zmiana delegacji, transfer obsługi, rezygnacja z utrzymania domeny. Bieżącą obsługę .pl Registry Lock prowadzą wyłącznie rejestratorzy domeny .pl, więc jeśli potrzebujesz zdjąć blokadę czy wyjaśnić wątpliwości dotyczące usługi, skontaktuj się niezwłocznie ze swoim rejestratorem.
 

.pl Registry Lock a serwery nazw i delegacja domeny

Ze względu na specyfikę systemów odpowiadających za rejestrację i utrzymywanie nazw domen internetowych, działania takie jak: usunięcie serwerów nazw występujących w delegacji domeny, dodawanie IP do serwera nazw w delegacji domeny oraz jego usuwanie, będą zablokowane tylko, gdy przed aktywacją .pl Registry Lock ustalisz delegację swojej domeny na serwery nazw w niej utworzone.

O ile przed aktywacją .pl Registry Lock ustalisz delegację swojej domeny na serwery nazw utworzone w innej domenie, zachowasz większą swobodę w zakresie zmian delegacji twojej domeny, ale pamiętaj, że w takim przypadku .pl Registry Lock nie obejmie wszystkich elementów blokady ⃰.

Zwracamy twoją uwagę na ten aspekt techniczny, abyś miał możliwość rozważenia najkorzystniejszego dla ciebie rozwiązania. Zalecamy ostrożne podejście do kwestii delegacji domeny i jeżeli nie masz pewności, które rozwiązanie będzie dla ciebie bezpieczniejsze, skontaktuj się najpierw ze swoim rejestratorem.

 

⃰ Blokada nie wpływa na zarządzanie serwerami nazw utworzonymi w innej domenie. W przypadku delegowania blokowanej domeny na serwery nazw utworzone w innej domenie, usunięcie serwerów nazw lub zmiana ich IP pozostaną możliwe.