Przejdź do zawartości Przejdź do Menu głównego Go to English version Przejdź do Stopki strony

Spory (FAQ)

Zgodnie z zapisami Regulaminu nazw domeny .pl, „spór o domenę” oznacza podjęcie przez osobę trzecią przed sądem polubownym lub innym sądem, przewidzianych prawem działań zmierzających do ochrony jej praw, które mogły zostać naruszone przez abonenta w wyniku rejestracji domeny .pl.

Warto to zrobić, ponieważ NASK po otrzymaniu dokumentu potwierdzającego powstanie sporu wstrzyma możliwość zmiany abonenta domeny, której dotyczy spór.

Niepodpisanie zapisu na sąd polubowny przez abonenta domeny skutkuje rozwiązaniem umowy, chyba że do systemów NASK przekazano oświadczenie/ informację o statusie konsumenckim Abonenta (pkt 31 Regulaminu nazw domeny .pl). Wskazywanie statusu Abonenta jako konsumenta możliwe jest zarówno w trakcie procesu rejestracji nazwy domeny, jak i w późniejszym okresie jej utrzymywania, np. w związku z zakończeniem prowadzenia przez Abonenta działalności gospodarczej.

Po doręczeniu NASK prawomocnego postanowienia sądu powszechnego uznającego wyrok sądu polubownego lub prawomocnego wyroku sądu powszechnego stwierdzającego naruszenie prawa powoda w wyniku rejestracji domeny .pl, umowa z abonentem zostanie rozwiązana, a powód uzyska możliwość rejestracji domeny na swoją rzecz.