Przejdź do zawartości Przejdź do Menu głównego Go to English version Przejdź do Stopki strony

VI Seminarium Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy PIIT

VI Seminarium Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy PIIT

W imieniu Organizatorów (Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT], Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej PIB, ICANN oraz Rady Sądu Polubownego) zapraszamy na VI Seminarium Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy PIIT, które odbędzie się 5 czerwca 2019 r. w godzinach 10:00 –15:00 na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, przy ul. Władysława Bojarskiego 3, w sali posiedzeń Rady Wydziału Prawa i Administracji.

Seminarium skierowane jest do przedstawicieli zawodów prawniczych, studentów oraz innych osób zainteresowanych tematem nazw domen internetowych. W tym roku zostaną przedstawione aktualne zagadnienia dotyczące „prawa” domen internetowych. Zagadnienia te mogą być wykorzystywane w postępowaniach przed Sądem Polubownym, jak i (w przypadku sporów z zakresu własności intelektualnej) przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi. W drugiej części zostaną przedstawione wybrane problemy z zakresu bezpieczeństwa systemu domen internetowych (DNS) i skutki cyberataków na ten system.

Udział w Seminarium jest bezpłatny. Zgłoszenia należy wysyłać na adres: arbitraz@piit.org.pl bądź telefonicznie: 22 625 73 23 do dnia 30 maja br.

Zapraszamy do zapoznania się z agendą Seminarium.