Przejdź do zawartości Przejdź do Menu głównego Przejdź do Stopki strony

VI Seminarium Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy PIIT

VI Seminarium Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy PIIT

W imieniu Organizatorów (Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT], Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej PIB, ICANN oraz Rady Sądu Polubownego) zapraszamy na VI Seminarium Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy PIIT, które odbędzie się 5 czerwca 2019 r. w godzinach 10:00 –15:00 na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, przy ul. Władysława Bojarskiego 3, w sali posiedzeń Rady Wydziału Prawa i Administracji.

Seminarium skierowane jest do przedstawicieli zawodów prawniczych, studentów oraz innych osób zainteresowanych tematem nazw domen internetowych. W tym roku zostaną przedstawione aktualne zagadnienia dotyczące „prawa” domen internetowych. Zagadnienia te mogą być wykorzystywane w postępowaniach przed Sądem Polubownym, jak i (w przypadku sporów z zakresu własności intelektualnej) przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi. W drugiej części zostaną przedstawione wybrane problemy z zakresu bezpieczeństwa systemu domen internetowych (DNS) i skutki cyberataków na ten system.

Udział w Seminarium jest bezpłatny. Zgłoszenia należy wysyłać na adres: arbitraz@piit.org.pl bądź telefonicznie: 22 625 73 23 do dnia 30 maja br.

Zapraszamy do zapoznania się z agendą Seminarium.