Przejdź do zawartości Przejdź do Menu głównego Go to English version Przejdź do Stopki strony

Informacja dotycząca planowanych zmian w wykonywaniu przez NASK Obsługi Administracyjnej i Technicznej nazw domeny .pl

Począwszy od 15 czerwca 2015 roku NASK wstrzymuje przyjmowanie Ofert rejestracji nazw domeny .pl przewidujących wykonywanie Obsługi Administracyjnej i Technicznej (dalej: Obsługa) bezpośrednio na rzecz abonenta oraz rozszerzanie przedmiotu istniejących umów o wykonywanie Obsługi bezpośrednio na rzecz abonenta. Od tej daty osoby i podmioty chcące zarejestrować nazwę domeny .pl, będą mogły dokonać tego wyłącznie za pośrednictwem jednego z Partnerów umieszczonych na aktualnej liście Partnerów znajdującej się w witrynie internetowej NASK.

Powyższa decyzja stanowi kolejny krok rejestru domeny .pl w procesie gruntownych zmian w sposobie wykonywania Obsługi nazw domeny .pl, w którego efekcie nastąpi całkowite wycofanie się NASK z wykonywania bezpośredniej obsługi abonentów nazw domeny .pl. Docelowo NASK będzie wykonywał Obsługę wyłącznie na rzecz wskazanego przez abonenta domeny Partnera. Podjęte obecnie działania wynikają z realizacji kolejnego etapu deregulacji rynku nazw domen w Polsce zapoczątkowanej w grudniu 2002 roku, a mającej na celu między innymi zwiększenie dostępności usług. Zakończenie tych działań pozwoli NASK skoncentrować się na rozwoju, stabilności i bezpieczeństwie rejestru domeny krajowej .pl.

W ramach kolejnego etapu NASK opublikuje nowy Regulamin Nazw Domeny .pl, którego wejście w życie rozpocznie kilkunastomiesięczny proces zaprzestawania wykonywania Obsługi bezpośrednio na rzecz abonentów. Oznacza to, że abonenci nazw domeny .pl będą zobowiązani wybrać Partnera, na rzecz którego NASK będzie wykonywał Obsługę i który będzie reprezentował ich przed NASK. Dla bezpieczeństwa wszystkich abonentów, NASK będzie wykonywał Obsługę każdej takiej nazwy domeny .pl co najmniej do końca okresu rozliczeniowego rozpoczętego przed wejściem w życie nowego Regulaminu. Niezależnie, każdy abonent nazwy domeny .pl, na rzecz którego NASK wykonuje Obsługę zostanie pisemnie poinformowany o zmianach na co najmniej 3 miesiące przed końcem jej wykonywania. Oznacza to, że proces informowania abonentów będzie rozciągnięty w czasie i pierwsi abonenci otrzymają pisemną informację z NASK na co najmniej 3 miesiące przed wejściem w życie nowego Regulaminu, a ostatni najpóźniej 9 miesięcy po wejściu w życie nowego Regulaminu. Z powyższych względów prosimy abonentów nazw domeny .pl o cierpliwość i wyrozumiałość w okresie zmian.

Jednocześnie informujemy, iż Obsługa świadczona abonentom na podstawie umów zawartych przed 15 czerwca 2015 roku będzie realizowana przez NASK na niezmienionych zasadach, tj. zgodnie z obowiązującym Regulaminem Nazw Domeny .pl z dnia 18 grudnia 2006 roku, co najmniej do dnia wejścia w życie nowego Regulaminu Nazw Domeny .pl.

Pragniemy poinformować, iż powyższe zmiany nie dotyczą abonentów nazw domeny .gov.pl, obsługiwanych zgodnie z obowiązującym Regulaminem Nazw w Domenie .gov.pl z dnia 26 marca 2013 roku.