Przejdź do zawartości Przejdź do Menu głównego Go to English version Przejdź do Stopki strony

Informacja dotycząca planowanych zmian w procesie rejestracji nazw domeny .pl

Informacja dotycząca planowanych zmian w procesie rejestracji nazw domeny .pl

Informujemy, że NASK wprowadzi zmianę w procesie rejestracji nazw domeny .pl, polegającą na wyeliminowaniu 14-dniowej rezerwacji (stan RESERVED).

W dniu 8 stycznia 2020 roku wszyscy rejestratorzy nazw domeny .pl przestaną oferować możliwość rezerwowania nazw przed ich rejestracją. Od tego momentu rezerwacje będą tworzone wyłącznie przez NASK i udostępniane rejestratorom do rejestracji na rzecz ich klientów w następujących przypadkach:

  1. udostępnienie nazwy domeny do rejestracji na rzecz uzyskującego opcję;
  2. udostępnienie nazwy domeny do rejestracji po prawomocnym orzeczeniu sądowym.

Celem wprowadzenia powyższej zmiany jest uproszczenie procesu rejestracji nazw domeny .pl,  przybliżając go do modelu znanego z innych rejestrów domen najwyższego poziomu. Modyfikacja ta jest także odpowiedzią Rejestru na oczekiwania obecnych i przyszłych Abonentów nazw domeny .pl.

W odniesieniu do rezerwacji nazw domeny .pl utworzonych przed 8 stycznia 2020 r., rejestracja będzie możliwa zgodnie z cyklem życia domeny obowiązującym przed tą datą.

Wraz z pominięciem rezerwacji w procesie rejestracji nazwy domeny, NASK wyeliminuje również stan BOOK_BLOCKED, występujący po zwalnianej rezerwacji. Ostatnie domeny zostaną z niego uwolnione 7 lutego 2020.

Wraz z modyfikacją procesu rejestracji nazw domeny .pl nastąpi uproszczenie cyklu życia domeny, który będzie się przedstawiać następująco:

Cykl życia nazwy domeny .pl