Przejdź do zawartości Przejdź do Menu głównego Go to English version Przejdź do Stopki strony

Informacja dotycząca zmian w procesie rejestracji nazw domeny .pl

Informacja dotycząca zmian w procesie rejestracji nazw domeny .pl

Informujemy, że NASK wprowadził zmianę w procesie rejestracji nazw domeny .pl, polegającą na skróceniu stanu BOOK_BLOCKED z 90 do 30 dni. W stan ten przechodzą domeny po zakończeniu 14-dniowego okresu rezerwacji, stając się ponownie dostępne do rejestracji. Domeny pozostające w stanie BOOK_BLOCKED są niedostępne do ponownej rezerwacji.

Powyższa zmiana jest związana z zapowiedzianym na 8 stycznia 2020 r. upraszczaniem procesu rejestracji nazw domeny .pl poprzez wyeliminowanie 14-dniowej rezerwacji (stan RESERVED) oraz stanu BOOK_BLOCKED z cyklu życia nazw domeny .pl. Domeny, które po tej dacie będą uwalniane z 14-dniowego okresu rezerwacji, zostaną usunięte z Rejestru i udostępnione do ponownej rejestracji na zasadach ogólnych.

Zmiana ta nie ma zastosowania do nazw domeny .pl znajdujących się w stanie BOOK_BLOCKED przed jej wprowadzeniem.